APIE

Pradžia

Šių laikų Lietuvos motociklistų klubo istorija prasideda atradus senovinį LMK ženklelį ir pradėjus motociklizmo istorijos tyrinėjimus.

Palaipsniui atkurta veikla, suorganizuoti “Aplink Lietuvą 2011”, “Baltasis raištis 2012”, “Aplink Lietuvą 2012”, “Motobrolio paramos ralis 2012” renginiai.

Didėjant veiklos apimčiai, narių skaičiui ir įsitraukimui 2013 m. sausio 17 dieną įsteigta ASOCIACIJA “LIETUVOS MOTOCIKLISTŲ KLUBAS (LMK)”, parengti atnaujinti įstatai, suburta As.LMK Valdyba

2013 m. sausio 25 dieną ASOCIACIJA “LIETUVOS MOTOCIKLISTŲ KLUBAS (LMK)” užregistruota Juridinių asmenų registre bei patvirtinti šių laikų įstatymus atitinkantys asociacijos įstatai.

ASOCIACIJA “LIETUVOS MOTOCIKLISTŲ KLUBAS (LMK)” pripažįsta Lietuvos Motociklistų Klubo, veikusio Lietuvoje 1928-1940 metais propaguotas vertybes, bei savo veikla tęsia šio klubo tradicijas.

As.LMK veiklos tikslai:

– populiarinti motociklizmą Lietuvoje
– pristatyti visuomenei Lietuvos Motociklistų Klubo, veikusio Lietuvoje 1928-1940 metais vykdytą veiklą, remiantis autentiška istorine informacija bei dokumentais;
– rengti motociklininkų renginius: akcijas, rungtynes, konkursus, organizuoti ekskursijas;
– vykdyti išorinį motociklizmo populiarinimą: atstovauti Asociacijai įvairiuose renginiuose, valstybės, savivaldybės įstaigose, privačiose įmonėse; sudaryti sąlygas glaudesniam savo narių bendradarbiavimui tarpusavyje bei su kitomis analogiškomis Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis;
– atstovauti narių interesams ir juos ginti.

2013 m. As.LMK įstatus rasite čia.

Kaip tapti As.LMK nariu?

ASOCIACIJOS „LIETUVOS MOTOCIKLISTŲ KLUBAS (LMK)“ nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, besidomintys motociklizmu ir Asociacijos veikla, turintys teisę vairuoti motorines dvirates transporto priemones (motociklai, motoroleriai), bei pateikę Asociacijos vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį bei metinį (už einamuosius metus) nario mokesčius.

Naujas narys iki sekančio visuotinio narių susirinkimo priimamas „kandidato“ statusu. Jam išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.

Narystės Asociacijoje klausimus sprendžia Asociacijos nariai visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. Narį patvirtinus visuotiniame susirinkime, jam įteikiamas nuolatinis Nario bilietas ir As.LMK atributika (ženklelis ir antsiuvas). Išskirtiniais atvejais, kai motociklininkas yra gerai žinomas As.LMK nariams ir valdybai, bei yra ženkliai prisidėjęs prie As.LMK veiklos, jis gali būti valdybos sprendimu iš karto priimamas į pilnateisius As.LMK narius.

Įstojimo į As.LMK anketą-prašymą rasite čia.

Stojamasis mokestis – 40 EUR.
Metinis nario mokestis – 60 EUR.

As. LMK metinį nario mokestį (60 EUR) prašome mokėti į žemiau nurodytą sąskaitą:
Gavėjas: ASOCIACIJA “LIETUVOS MOTOCIKLISTŲ KLUBAS (LMK)”
Kodas: 302975865
a.s. LT597300010134524802
Mokėjimo paskirtyje (aprašyme) prašome nurodyti “Metinis nario mokestis”.

Ką daryti jeigu iki 2013 m. sausio 25 d. turėjote įsigiję LMK ženklelį ir antsiuvus?

ASOCIACIJA “LIETUVOS MOTOCIKLISTŲ KLUBAS (LMK)” senojo tipo (raudonai/geltonus) ženklelius, trikampius ir numerio antsiuvus pripažįsta suvenyriniais, naudotais Bikerstory knygos rašymo rėmimui.  Žmonės įsigiję šiuos ženklelius nėra ir nebus laikomi As.LMK nariais.

As.LMK nariai nešioja originalujį ženklelį ir antsiuvus. (Nauja atributika patvirtinta Visuotiniame narių susirinkime 2016 m., radus istorinį originalųjį LMK ženklelį.)

 

2018 metų renginiai

2018 metų renginiai

Sekite mus Facebook’e

Partneriai

Partneriai